Status van dit document

Dit document is een verouderde werkversie

Implementeer deze versie van de specificatie niet; deze versie het is ingetrokken en vervangen door de specificaties genoemd op https://docs.crow.nl/datastandaard-fietsparkeren.

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Bekijk de lijst van CROW technische standaarden op docs.crow.nl en alle CROW-publicaties via www.crow.nl.

Dit document is teruggetrokken. De kennis in het onderhavige zou niet meer gebruikt of geïmplementeerd moeten worden. Een publicatie als teruggetrokken impliceert geen onderschrijven door CROW.

## Notatie Deze datastandaard beschrijft communicatie volgens HTTP [[rfc7231]] en JSON [[ECMA-404]]. De datavelden zijn in het Engels opgesteld en gebruiken voor datatypes de JSON-types. Waar `[]` achter een type staat, wordt een lijst van dat type objecten bedoeld. Waardelijsten waar “...” bijstaat, zijn expliciet uitbreidbaar.

Gerefereerde GitHub issues