Status van dit document

Dit document is een werkversie van een API- en datastandaard. Het is niet vastgesteld en representeert geen consensus of instemming van CROW of deelnemende paritjen.

Deze specificatie wordt gepubliceerd door de werkgroep datastandaard fietsparkeren.

## Notatie Deze datastandaard beschrijft communicatie volgens HTTP [[rfc7231]] en JSON [[ECMA-404]]. De datavelden zijn in het Engels opgesteld en gebruiken voor datatypes de JSON-types. Waar `[]` achter een type staat, wordt een lijst van dat type objecten bedoeld. Waardelijsten waar “...” bijstaat, zijn expliciet uitbreidbaar.

Gerefereerde GitHub issues