Standaarden en technische documenten

Op deze pagina publiceert CROW enkele standaarden en technische documenten, gericht op API’s, gegevenprofielen en metadatastandaarden. Andere publicaties van CROW zijn te vinden via het overzicht van alle CROW-kennisvelden. Doe mee met de openbron-ontwikkelingen van CROW op GitHub

CROW is het kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer, aanbesteden en contracteren. CROW organiseert, bemiddelt, legt vast en deelt kennis en resultaten met alle partijen in de markt. Dat doen we voor een veilig en goed geregeld Nederland.


Aanleverspecificaties en datamodel voor contracteisen bij CROW contracteisen

Meer informatie: https://www.crow.nl/contracteren.

Documenten
Aanleverspecificaties datasets derden CROW-dataplatform

Dashboard deelmobiliteit deelfietsdashboard

Meer informatie: https://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-Dashboard.

Documenten
Making data available for CROW Deelfietsdashboard

Informatiemodel beheer openbare ruimte imbor

IMBOR bevat de afspraken over de benamingen en definities van alle type objecten in de openbare ruimte en de beheergegevens die per type object vastgelegd kunnen worden.

Meer informatie: https://www.crow.nl/imbor.

Documenten v2020
IMBOR – in Linked data-formaat
Handleiding OTL maken met IMBOR LD 2020-08
Documenten v2022
IMBOR Ontologie (2022)

Intelligente verkeersregelinstallaties ivri

Meer informatie: https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden.

Specificaties / Specifications
Specifications iVRI Architecture, iVRI Architecture (latest version)
Specifications iVRI Architecture, Generic iVRI Interfaces (latest version)
Specifications iVRI Architecture, iVRI Security (latest version)
iVRI Interface RIS-FI, IDD RIS-FI (latest version)
iVRI Interface RIS-FI, IRS RIS-FI (latest version)
iVRI Interface TLC-FI, IDD TLC-FI (latest version)
iVRI Interface TLC-FI, IRS TLC-FI (latest version)
iVRI Interface V-log, IRS IDD V-log 3.0 (latest version)
iVRI Interface V-log, Protocol and Definitions V-log (latest version)
iVRI Interfaces Ivera-App and Ivera-TLC, IRS IDD Ivera 4.0-APP (latest version), IRS IDD Ivera 4.0-TLC (latest version)
UDAP deployment (latest version)
UDAP Broker (latest version)
UDAP Monitor (latest version)
UDAP TLC (latest version)
Priority services for target groups; Functional description for Emergency Services, Public Transport and Logistics (latest version)
Nederlandse profielen / Dutch Profiles
MAP Data, Dutch Profile (latest version)
SPaT Data, Dutch Profile (latest version)
SRM Data, Dutch Profile (latest version)
SSM Data, Dutch Profile (latest version)
CAM Data, Dutch Profile (latest version)
Addendum Dutch Profiles, Message Frequencies
Intersection Topology Format (ITF), Profile (latest version)
Intersection Topology Format (ITF), XML Definition (latest version)
Intersection Topology Format (ITF), Structure (latest version)
Intersection Topology Format (ITF), Topology Guidelines (latest version)
Test- en afnameprotocollen
Landelijke standaard iFAT en iSAT voor iVRI (latest version)
Koppelvlakconfiguratieformulier
iVRI koppelvlak Configuratieformulier
Configuratieformulier met toelichting
Stappenplan
Stappenplan iVRI: Handreiking voor wegbeheerders
Standaard verwerkersovereenkomst wegbeheerders iVRI's
Gestandaardiseerd format iVRI beleidskaders voor wegbeheerders
Handreiking AVG voor wegbeheerders
Taakomschrijving en werkwijze van de SC, CAB en werkgroepen
Taakomschrijving en werkwijze van de SC, CAB en werkgroepen

Datastandaard fietsparkeren spdp-fiets

Meer informatie: https://fietsberaad.nl/tour-de-force.

Documenten
Datastandaard fietsparkeren (v2021-01)
Datastandaard fietsparkeren (v2021-11)

White papers wp

Documenten
Versiebeheer in LinkedData
CROW technical documents in English

CROW is the technology platform for transport, infrastructure and public space. It is a not-for-profit organization where government and businesses work together in pursuit of their common interests through the design, construction and management of roads and other traffic and transport facilities. Active in research, CROW issues guidelines, standards, handbooks and regulations.

Some standards and technical documentation are published here, primarily in Dutch. Below sections have documentation (partly) in English. Visit CROW’s international bookstore for design guides for books on infrastructural challenges, especially those related to bicycle traffic and road safety.