Standaarden en technische documenten

Op deze pagina publiceert CROW enkele standaarden en technische documenten, gericht op API’s, gegevenprofielen en metadatastandaarden. Andere publicaties van CROW zijn te vinden via het overzicht van alle CROW-kennisvelden. Doe mee met de openbron-ontwikkelingen van CROW op GitHub

CROW is het kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer, aanbesteden en contracteren. CROW organiseert, bemiddelt, legt vast en deelt kennis en resultaten met alle partijen in de markt. Dat doen we voor een veilig en goed geregeld Nederland.


Aanleverspecificaties en datamodel voor contracteisen bij CROW

Meer informatie: https://www.crow.nl/contracteren.

Documenten
Aanleverspecificaties datasets derden CROW-dataplatform

Dashboard deelmobiliteit

Meer informatie: https://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-Dashboard.

Documenten
Making data available for CROW Deelfietsdashboard

Informatiemodel beheer openbare ruimte

IMBOR bevat de afspraken over de benamingen en definities van alle type objecten in de openbare ruimte en de beheergegevens die per type object vastgelegd kunnen worden.

Meer informatie: https://www.crow.nl/imbor.

Documenten t.b.v. IMBOR2022
IMBOR Technische documentatie (vanaf 2022)
Beheerplan IMBOR
IMBOR Modelleerregels
Documenten t.b.v. IMBOR2020-08
IMBOR – in Linked data-formaat
Handleiding OTL maken met IMBOR LD 2020-08

Intelligente verkeersregelinstallaties

Meer informatie: https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden.

Documenten
iVRI specificaties
Dutch profiles
Afname protocollen
iVRI koppelvlak en configuratie
Stappenplan iVRI, processen & instructies
Taakomschrijving en werkwijze van de SC, CAB en werkgroepen
UAV-GC eisen iVRI's
Testbed en testproces

Standaard voor publicatie dynamische parkeerdata

Meer informatie: https://www.crow.nl/thema-s/parkeren/parkeerdata-standaarden.

CROW Kennisbank (free subscription)
SPDP v2.1

Datastandaard fietsparkeren

Deze datastandaard beschrijft koppelvlakken voor informatieuitwisseling over geparkeerde fietsen, zowel in stallingen als op straat.

Meer informatie: https://fietsberaad.nl/Kennisbank/Datastandaard-fietsparkeren.

Documenten
API beschrijving
REST OpenAPI specificatie (Swagger)
Tabel-uitwisselformaat
Ingetrokken
Datastandaard fietsparkeren (v1)

Informatiemodel verkeerstekens en verkeersbesluiten

Documenten
Uitgangspunten, use-case en architectuurframework

White papers

Documenten
Versiebeheer in LinkedData
Ontology Matching through alignment: a Best Practice
CROW technical documents in English

CROW is the technology platform for transport, infrastructure and public space. It is a not-for-profit organization where government and businesses work together in pursuit of their common interests through the design, construction and management of roads and other traffic and transport facilities. Active in research, CROW issues guidelines, standards, handbooks and regulations.

Some standards and technical documentation are published here, primarily in Dutch. Below sections have documentation (partly) in English. Visit CROW’s international bookstore for design guides for books on infrastructural challenges, especially those related to bicycle traffic and road safety.